viết cv nên chú ý những gì

Những việc bạn nhất định phải làm để “sống sót” qua vòng CV

1-send-cv-8morning-1-560x420

Có nhiều khi bạn sai nhưng không hề biết rằng mình sai nên bạn sẽ cần đến một người bạn giúp kiểm tra CV cho