tìm việc thất bại

Mỗi người đều trải qua 3 chữ Thất Bại, Thất Nghiệp và Thất Học

that-nghiep-8morning-560x420

Sao gọi là “TÌM LẠI ĐAM MÊ” chứ không phải là “TÌM KIẾM ĐAM MÊ” vì bạn có thể bạn đang “CHỐI BỎ” đam mê