thay đổi suy nghĩ thế nào để thành công

Evernote đã thay đổi cách bạn nghĩ về phần mềm ghi chú

evernote-8morning-560x420

Các bạn có thể thêm tags hoặc viết thêm ghi chú ngoài lề (“Add remark”) cho những gì mình lưu để sau này dễ quản