phương pháp cải thiện trí thông minh

13 phương pháp giúp cải thiện trí thông minh và khả năng tư duy nhanh

light bulbs sketched on chalkboard Many small ideas make a big one

Có câu rằng “gần đèn thì rạng, gần mực thì đen”. Nếu có thể, hãy đặt mình trong môi trường tốt nhất. Môi trường tốt