nhà tuyển dụng singapore

5 tips viết CV không thể bỏ lỡ của một nhà tuyển dụng Singapore

cv-8morning-696x362

Không ít ứng cử viên “hồn nhiên” đính kèm file trong thư và không nội dung gì hết. Phần này rất quan trọng, thể hiện