nghệ thuật phát triển bản thân

Kaizen là triết lý sống trong phát triển bản thân

kai-zen-8morning-560x420

Vậy nên cũng hãy học trân trọng từng cái nhỏ một nhé. Mến chúc bạn áp dụng Kaizen vào đời sống cá nhân để mỗi

Những cái bẫy của giáo dục và start- up

14690870_1249450548426888_5400420458319522111_n-630x420

Phát triển đất nước là nhiệm vụ team-work, chứ không thể thỏa mãn và tự hào trên thành công của một nhóm người nào đó