nghệ thuật đánh giá con người

Quá bận rộn để nhìn tất cả mọi người trừ bản thân ra

qua-ban-ron-8morning-559x420

Cảm giác đứng vững trên đôi chân của mình thật tuyệt, và đó là sự tự lập chân chính, không liên quan gì đến tài