môi trường làm việc

5 kiểu người mà bạn sẽ gặp ở mọi môi trường làm việc

fieldmotion-workplace-management-software-types-of-people-in-workplace

Bạn có thể nhận ra một người như vậy cách xa bạn một dặm. Họ là những con ong bận rộn và có một ngăn