làm trái nghành được gì

Muốn làm trái ngành thì cần những yếu tố nào?

Concept image of a lost and confused signpost against a blue cloudy sky.

Cuối cùng là ứng tuyển vào vị trí mình mong muốn. Việc viết CV ra sao và cần chú ý những gì, sẽ được đề