kiên trì

Muốn sống tốt hơn thì hãy kiên trì viết mỗi ngày!

ghi-chep-moi-ngay-8morning-560x420

Dù là thất bại hay thành công, dù là những giây phút tuyệt vời hay đáng sợ, nó sẽ là chìa khóa cho sự tái