khả năng tư duy nhanh

13 phương pháp giúp cải thiện trí thông minh và khả năng tư duy nhanh

light bulbs sketched on chalkboard Many small ideas make a big one

Có câu rằng “gần đèn thì rạng, gần mực thì đen”. Nếu có thể, hãy đặt mình trong môi trường tốt nhất. Môi trường tốt