học cách thân thiện với người khác

Bạn có tin rằng mình có thể học được cả kiến thức trên thế giới không

hoc-ki-nang-8morning-1-696x627

Nghe 10.000 giờ thì có vẻ to tát và khiến bạn ngao ngán nhưng hãy qui nó về những con số thân thiện và dễ