công ty start up

10 bước đầu tiên để gây dựng được một công ty start-up

start-up-8morning-696x420

Đừng cố bán được thật nhiều khi bạn vừa mới sản xuất ra sản phẩm, hãy cố gắng để thị trường chấp nhận sản phẩm