cách thuyết phục nhà tuyển dụng

Bí quyết để thuyết phục nhà tuyển dụng chọn mình

job application - chart with keywords and icons

Đây chỉ là những điều nhỏ thôi, nhưng rất nhiều bạn không để ý. Chỉ cần bạn thực hiện đúng và đủ, biết đâu cũng