cách để thành công

Những cái bẫy của giáo dục và start- up

14690870_1249450548426888_5400420458319522111_n-630x420

Phát triển đất nước là nhiệm vụ team-work, chứ không thể thỏa mãn và tự hào trên thành công của một nhóm người nào đó